Zobacz samouczki

Wybieramy statystykę

Wybieramy moduł „Statystyki i filtry”.

Klikamy na statystyce „Parzyste – nieparzyste”.

W oknie filtrów po prawej stronie, zaznaczamy jeden filtr – najczęściej występujące proporcje liczb parzystych i nieparzystych w dotychczasowych losowaniach.

Może to być np. proporcja „3 liczby parzyste i 3 nieparzyste”.

Modyfikujemy ustawienia generowania

W panelu aktywnych filtrów po lewej stronie powinniśmy ujrzeć nasz wcześniej ustawiony filtr.

Modyfikujemy ustawienia – ustawiamy liczbę zakładów na 2.

Klikamy na przycisk „Generuj„.