Dlaczego Lottomaniak.NET?

 • uaktualniane na bieżąco wyniki gier
 • 18 różnorodnych statystyk
 • filtrowanie
 • drukowanie zakładów na kuponach
 • systemy filtrowane ®
 • import/eksport wyników gry
 • przeszukiwanie wyników losowań
 • sprawdzanie zakładów
 • koniec z nic nie mówiącymi wykresami i tabelami!

Nie chcesz wydawać kilkuset złotych na program o wątpliwej jakości? Lottomaniak.NET oferuje Ci najwyższą jakość na przystępną cenę.

Uaktualniane na bieżąco wyniki gier

Wyniki gry można uaktualniać na dwa sposoby:

 • z poziomu okna programu Lottomaniak.NET
 • poprzez program Lottomaniak Checker, umieszczonego na pasku „szybkie uruchamianie”.
 • z poziomu okna uaktualnień wyżej wymienionej aplikacji

Statystyki

Lista statystyk w bieżącej wersji programu:

 • Najczęściej występujące liczby
 • Parzyste – nieparzyste
 • Sumy
 • Następstwo
 • Układy
 • Obszary poziome
 • Obszary pionowe
 • Obszary krzyżowe
 • Końcówki liczb
 • Różnica max i min
 • Przedziały
 • Przedziały sortowane
 • Zawartość – ostatnie losowanie
 • Obszary kołowe
 • Liczby leniwe
 • Pary
 • Temperatury
 • Kolumny i wiersze

Filtry

Filtrowanie ma na celu odrzucenie „najmniej” prawdopodobnych kombinacji. Jest to jedna z najważniejszych funkcji programu. Filtry ustawia się w oparciu o wartości z wybranych uprzednio statystyk.

„Centrum dowodzenia” opcji filtrowania jest moduł Generowanie.

Drukowanie zakładów

Program Lottomaniak.NET może drukować zakłady na wszystkich rodzajach kuponów i wszystkich rodzajach drukarek – służy do tego panel ustawień drukowania.

Systemy filtrowane

Jest to połączenie kombinatoryki z funkcją filtrowania – na początku generowane są wszystkie kombinacje z określonego wcześniej zbioru liczb. Następnie możemy wygenerowane kombinacje „uzupełnić” w oparciu o wcześniej zdefiniowane filtry.

Import/eksport wyników

Program Lottomaniak.NET może czytać lub zapisywać wyniki losowań do pliku tekstowego.

Przeszukiwanie wyników losowań

Przeszukując wyniki losowań możemy znaleźć te, w których wystąpiły liczby przez nas podane.

Sprawdzanie zakładów

Dzięki modułowi Moje zakłady możliwe jest zapisanie zakładów obstawianych danego dnia. Możemy sprawdzić, czy dany zakład nie wystąpił we wcześniejszych losowaniach, sprawdzić ilość trafień, wydrukować raport o trafieniach…

Koniec z nic nie mówiącymi wykresami i tabelami!

Masz dość nic nie mówiących lub zagmatwanych wykresów w innych programach? Spójrz, jak prosto można przedstawić te same statystyki!